Blog

Odyssea, ktorá vôbec nebolí, práve naopak

16.10.2011 00:44

Až dojímavo prepracované materiály ponúka projekt Odyssea od našich českých susedov. Projekt Odyssea spoločne s učiteľmi pomáha meniť atmosféru na školách. Prispieva k tvorbe ústretového a rešpektujúceho vzťahu medzi učiteľmi a žiakmi. Rozvíja samostatnosť a zdravé sebapoňatie detí. Otvoríte ho kliknutím na banner projektu.

Projekt sa zameriava síce len na jednu prierezovú tému: "osobnostní a sociální výchova", ktorá sa značne prekrýva so slovenskou etickou výchovou, ale svojím rozsahom zastrešuje prakticky celý princíp pokusu modernizácie dnešných škôl. Osobne som dojatá z ich otvorenosti a ochoty zdielať s nami svoje poznatky formou, ktorá nás nijako nezaťaží a všetkým nám "koordinátorom" uľahčí napĺňanie napísaných cieľov - žiak má vedieť...., ktoré sú tak hojne zastúpené v našich napísaných plánoch.

Správa OECD

08.10.2011 09:38

OECD zverejnila správu „Education at a Glance 2011. OECD Indicators“, v ktorej uvádza štatistické údaje, týkajúce sa školstva, pre krajiny EÚ, ale aj mimo nej. Správa pozostáva zo štyroch hlavných kapitol. Prvá je zameraná na dopad vzdelávania na všetky vekové kategórie, spracované podľa štatistických výstupov vzdelávacích inštitúcií, druhá kapitola je venovaná investíciám do vzdelávania, tretia kapitola sa zaoberá prístupom k vzdelávaniu a účasti jednotlivých vekových skupín vo vzdelávaní a v štvrtej kapitole sa tvorcovia správy venovali organizácii vzdelávania v jednotlivých krajinách. Správu si môžete otvoriť kliknutím na logo OECD.

Pre udržanie štrajkového odhodlania určite stojí za pozornosť tabuľka na strane 415. Porovnanie ročného zárobku učiteľa I. stupňa - primary school, učiteľa druhého stupňa - lower secondery school, ktoré sú ďalej delené do štyroch prehľadných stĺpcov podľa rokov praxe. Prvý stĺpec - nástupný plat, druhý - plat po 10 rokoch praxe, tretí - po 15 rokoch praxe, štvrtý - plat na vrchole kariéry. Zároveň si treba uvedomiť, že ide o "tabuľkové platy" bez osobných príplatkov a odmien, či iných benefitov. Po prečítaní prajem veľa síl, ráno vstať a postaviť sa na dozor.

Čitateľská gramotnosť po česky

07.10.2011 21:37

Téma rozvoja čitateľskej gramotnosti našich detí je v dnešnej dobe vysoko aktuálna. Český portál z dielne Občianskeho združenia ABECEDA ponúka návod pre učiteľov, ako tvorivo a hravo rozvíjať u žiakov základných škôl čitateľskú gramotnosť, a to hneď v troch oblastiach: (1) čítanie a čitateľská gramotnosť, (2) čitateľská gramotnosť a mediálna výchova a (3) čitateľská gramotnosť a tvorivé písanie.

Podrobnejšie sa tomuto portálu venuje článok zo stránky uspesnaskola.sk  Čitateľská gramotnosť „po česky“. Osobne odporúčam článok prečítať, pretože vám ušetrí čas, ktorý by ste venovali vlastnému pochopeniu fungovania českého portálu. Po prečítaní článku sa budete na portáli cítiť podstatne viac "doma" :)

Letné postrehy

12.08.2011 21:29

Letné prázdniny sú v plnom prúde, ale mňa už s blížiacim sa dňom začiatku školského roka začínajú svrbieť učiteľské závity. Myslím si, že je to tak u väčšiny pedagógov - s prvou informáciou o budúcom úväzku už tvoríme a rozmýšľame, čo a ako vylepšiť, pripraviť...

Len tak pre inšpiráciu Vám chcem predstaviť pár amerických a britských stránok, ktoré uľahčujú učiteľom bežnú školskú administráciu a prípravu na vyučovanie. Netvrdím, že ide o nájdený poklad, ale pri troche dobrej vôle sa naozaj dá nájsť mnoho vecí, ktoré sú spracované kvalitne a po preklade sú prudko použiteľné aj v našom prostredí.

Here you are:

 

To by na letné workoholické šialenstvo stačilo :D. Tak držme si palce, aby sme vydržali profesne oddychovať až do konca augusta.