Správa OECD

08.10.2011 09:38

OECD zverejnila správu „Education at a Glance 2011. OECD Indicators“, v ktorej uvádza štatistické údaje, týkajúce sa školstva, pre krajiny EÚ, ale aj mimo nej. Správa pozostáva zo štyroch hlavných kapitol. Prvá je zameraná na dopad vzdelávania na všetky vekové kategórie, spracované podľa štatistických výstupov vzdelávacích inštitúcií, druhá kapitola je venovaná investíciám do vzdelávania, tretia kapitola sa zaoberá prístupom k vzdelávaniu a účasti jednotlivých vekových skupín vo vzdelávaní a v štvrtej kapitole sa tvorcovia správy venovali organizácii vzdelávania v jednotlivých krajinách. Správu si môžete otvoriť kliknutím na logo OECD.

Pre udržanie štrajkového odhodlania určite stojí za pozornosť tabuľka na strane 415. Porovnanie ročného zárobku učiteľa I. stupňa - primary school, učiteľa druhého stupňa - lower secondery school, ktoré sú ďalej delené do štyroch prehľadných stĺpcov podľa rokov praxe. Prvý stĺpec - nástupný plat, druhý - plat po 10 rokoch praxe, tretí - po 15 rokoch praxe, štvrtý - plat na vrchole kariéry. Zároveň si treba uvedomiť, že ide o "tabuľkové platy" bez osobných príplatkov a odmien, či iných benefitov. Po prečítaní prajem veľa síl, ráno vstať a postaviť sa na dozor.