Odyssea, ktorá vôbec nebolí, práve naopak

16.10.2011 00:44

Až dojímavo prepracované materiály ponúka projekt Odyssea od našich českých susedov. Projekt Odyssea spoločne s učiteľmi pomáha meniť atmosféru na školách. Prispieva k tvorbe ústretového a rešpektujúceho vzťahu medzi učiteľmi a žiakmi. Rozvíja samostatnosť a zdravé sebapoňatie detí. Otvoríte ho kliknutím na banner projektu.

Projekt sa zameriava síce len na jednu prierezovú tému: "osobnostní a sociální výchova", ktorá sa značne prekrýva so slovenskou etickou výchovou, ale svojím rozsahom zastrešuje prakticky celý princíp pokusu modernizácie dnešných škôl. Osobne som dojatá z ich otvorenosti a ochoty zdielať s nami svoje poznatky formou, ktorá nás nijako nezaťaží a všetkým nám "koordinátorom" uľahčí napĺňanie napísaných cieľov - žiak má vedieť...., ktoré sú tak hojne zastúpené v našich napísaných plánoch.