Projektový týždeň 2013

11.04.2013 09:48

Projektový týždeň sa uskutoční v období od 6. do 10. mája 2013. Bližšie informácie boli učiteľom rozposlané emailom. Do 19. apríla 2013 je potrebné prihlásiť témy, aby žiaci mali jeden týždeň na zapísanie sa.