Vitajte na našom webe

Práve ste navštívili stránky Klubu moderných učiteľov KMUZA. Klub vznikol v školskom roku 2008/2009 na Základnej škole, Námestie mladosti 1, Žilina. Našou ambíciou je po dlhej odmlke opäť povstať z prachu a v novom školskom roku obnoviť stretnutia ako aj priestor vzájomnej podpory pedagogických zamestnancov. Čo je presne cieľom klubu naznačí definícia z portálu modernyucitel.net:

 

Obsah klubu moderných učiteľov

Kluby sa stretávajú spravidla raz mesačne. Každý klub učiteľov má svoj vlastný blog, ktorého obsahom sú informácie o jednotlivých stretnutiach, fotky z klubov, plánovaný program a termíny ďalších stretnutí. Obsahová náplň klubu je voliteľná na základe výberu koordinátora alebo účastníkov klubu.

  • Členovia klubu si vymieňajú skúsenosti s používaním IKT na vyučovaní
  • Informujú sa navzájom o užitočnom softvére nielen pre učiteľov
  • Sledujú vzdelávacie materiály portálu www.modernyucitel.net a iných portálov
  • Informujú sa o ponuke školení pre učiteľov (prezentačné, e-learningové)
  • Skúšajú moderné vyučovacie postupy a metódy
  • Projekty pre školy (zapájanie sa do fungujúcich projektov alebo príprava a podávanie vlastných projektov)
  • Organizujú si otvorené hodiny na školách, ktoré používajú projektové vyučovanie na hodinách
  • Vymieňajú si skúsenosti s modernými metódami a formami práce zaradenými do bežného vyučovania

Pozrite tiež

Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina Multimediálne európske jazykové portfólio   

      

 

Anketa

Páči sa vám dizajn novej stránky KMUZY?

Áno (52)
87%

Páči, aj keď má malé nedostatky (4)
7%

Nie (4)
7%

Celkový počet hlasov: 60